TAVAD

  • Meie juhtimispõhimõtted tugevdavad meie positsiooni rahvusvahelise aktsiaseltsina.

Tavade väärtustesammas keskendub järgmisele neljale elemendile:company-values
1. Tegevusjuhend

  • Oleme organisatsioon, kus tugev ja selge tegevusjuhend tagab seaduste järgimise (nt inimõigusi, keskkonnakaitset, töösuhteid ja finantsvastutust käsitlevad seadused) ning seda ka riikides, kus on vähem ranged õigusraamistikud.

  • Soovime olla organisatsioon, kus kõik teavad, mida neilt oodatakse. Eetilisi otsuseid aitab teha selgete toimingute olemasolu väärkäitumise tuvastamiseks.

2. Aruandluse raamistik

  • Esitame asjakohaseid ettevõtteväliseid avaldusi vastavuste kohta kindlate valdkondades avaldatakse kontserni veebisaidil ja aastaaruandes. Usume, et läbipaistvus soodustab eetiliselt vastutustundlikku käitumist.

  • Avaldame suuniseid ja eeskirju, et täita Inchcape’i eesmärke seoses heade tavade ja seadustega. Säilitame kõrged õiguslikud ja regulatiivsed standardid, mis on olulised kõigi meie sidusrühmadega usalduse loomiseks ja seeläbi nendega sideme tugevdamiseks.

company-values
company-values
3. Rikkumistest teatamine

  • Loome aususe kultuuri, andes kolleegidele võimaluse teha õigeid valikuid.

  • Tagame, et kõik eeskirjad oleksid kolleegidele selged ja läbipaistvad ning võimaldame konfidentsiaalset teavitamist. Usume, et kõik kolleegid peaksid saama oma muredest usalduslikult teada anda ja teha vastutustundlikke valikuid.

4. Eeskirjad

  • Tagame, et teavitame tõhusalt ja järjepidevalt oma eeskirjadest ja kontrollimeetoditest ning et töötajatele pakutakse vajaduse korral koolitusi. Meie riskijuhtimise raamistik InControl Standards võimaldab pikaajalist kasvu ja kaitseb kontserni edu põhialuseid.

company-values

KESKKOND

INIMESED

KOHAD

TAVAD

Broneeri proovisõit


Broneeri hoolduse aeg