KESKKOND

  • Kliimamuutuste ohtude ja võimaluste kindlakstegemine.
  • Kasvuhoonegaaside eesmärkide seadmine.
  • Jäätmete vähendamine.

Meie keskkonnaalane väärtustesammas hõlmab järgmist nelja elementi:company-values
1. Kliimamuutuste mõju

Me:

  • Mõistame kliimamuutustest tulenevaid ohte ja võimalusi meie äritegevusele ja anname nendest ohtudest ja võimalustest regulaarselt ja läbipaistvalt aru, et kõik meie sidusrühmad saaksid olla kindlad, et me kaitseme nende huve pikaajalises plaanis.

2. Kasvuhoonegaaside heitkogused

Me:

  • Mõõdame oma otseseid ja kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning avaldame nende kohta aruandeid.

  • Seame heitkogustele teaduspõhised piirmäärad ja võtame tarvitusele meetmeid seatud piirides püsimiseks; toetame oma originaalseadmete tootjatest partnereid nende püüdlustes vähendada heitkoguseid ja edendame aktiivselt väiksema heitega sõidukite müüki.

  • Mõjutame teisi tarnijaid oma süsinikujalajälge vähendama, kaasame otsustusprotsessidesse keskkonnaküsimused ja eelistame tarnijaid, kes seavad ise ulatuslikke eesmärke.

company-values
company-values
3. Jäätmed ja ringlussevõtt

Me:

  • Käitleme vastutustundlikult jäätmeid, mida ettevõttena tekitame. Miinimumnõudena järgime kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning suurendame järk-järgult ringlussevõetavate jäätmete hulka, et vähendada aja jooksul meie mõju planeedile.

4. Aitame oma inimestel saavutada CO₂ heitkoguste vähendamise eesmärke

Me:

  • Näitame inimestele eeskuju, kuidas saab vähendada oma mõju keskkonnale nii töö- kui ka eraelus.

company-values

KESKKOND

INIMESED

KOHAD

TAVAD

Broneeri proovisõit


Broneeri hoolduse aeg