Inchcape Motors Estonia OÜ

VÄRVKATE JA KERE KORROSIOONI PIIRATUD GARANTII

Mazda garanteerib, et Teie uue Mazda sõiduki värvkattel ja kereplekkidel, va. Selle kerepõhja pinnad ja kaubasõidukite puhul ka koormaruumi sisepinnad, ei ole materjali- või valmistamisdefekte, mis kuuluvad garantii alla järgnevalt toodud tingimustel. Volitatud Mazda teenindus parandab materjali- või valmistusdefektidest tulenenud õige kasutamise korral esinenud värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustused normaaljuhul tasuta.
 
1. GARANTII KEHTIVUS
See garantii kehtib Mazda sõidukitele, mis on registreeritud ja normaaljuhul kasutusel Albaanias, Andorras, Austrias, Belgias, Bosnia-Hertsegoviinas, Bulgaarias, Eestis, Fääri saartel, Gibraltaril, Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Iirimaa, Islandil, Itaalias, Kanaari saartel, Kreekas, Kreetal, Küprosel, Lätis, Leedus, Liechtensteinis, Luksemburgis, Makedoonias, Maltal, Moldovas, Monacos, Norras, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, San-Marinos, Serbia-Montenegros, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Suurbritannias, Šveitsis, Taanis, Tšehhis, Ukrainas, Ungaris, Valgevenes, Vatikanis või Venemaal.
 
Garantiiaja jooksul saab garantii üle kanda ka sõiduki järgnevatele omanikele.
 
2. GARANTIIAEG
Garantii kehtib esimese 36 kuu jooksul (sõltumata läbisõidust) alates kuupäevast, millal Mazda sõiduk omanikule üle anti või seda esmakordselt kasutati, kusjuures aluseks on nendest kuupäevadest varasem.
 
3. SELLE GARANTII ALLA KUULUVAD MAZDA SÕIDUKID
Sõidu- ja kaubaautod
 
4. MIDA GARANTII EI HÕLMA
  • Igasugused Mazda sõiduki värvkatte ja /või pinna korrosioonikahjustused, mille põhjuseks on tööstuslik saaste, avarii, vigastus, kivitäkked, väärkasutamine või sõiduki ümberahitamine.
  • Igasugused värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustused, mille tüüpiliseks põhjuseks on liiv, sool, rahe, kivid ja muud vääramatud jõud.
  • Igasugused Mazda sõiduki värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustused, mille põhjuseks ei ole materjali- või valmistusdefektid, vaid see, et Mazda sõidukit ei ole hooldatud vastavalt antud garantii punktis 5 ja Mazda sõidukiga kaasasolevas Omaniku käsiraamatus kirjeldatud protseduuridele.
  • Igasugused pinna korrosioonikahjustused Mazda sõiduki osadel, mille puhul, pole, tegu autokere plekkidega. Vastavalt käesolevale garantiile ei kuulu kereplekkide hulka ükski Mazda sõiduki väljalaskesüsteemi komponent.
  • Igasugused värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustused Mazda sõiduki osa(de)l, mida on remonditud Mazda keretööde juhendis toodud Mazda tehnilistele nõuetele mittevastavalt ja/või kasutamata selleks Mazda originaalosi ja/või kui remondi sooritajaks ei olnud volitatud Mazda edasimüüja või teenindus või volitatud Mazda teeninduse poolt kontrollitav töökoda, va. juhul, kui suudate tõendada, et see remont ei olnud vigastuse või korrosiooni põhjuseks.
 
5. TEIE KOHUSTUSED
  • Teie kohustuseks on hoolitseda oma Mazda sõiduki eest vastavalt Omaniku käsiraamatu osas VÄLISPINNA HOOLDUS antud juhistele
  • Garantii kehtivuse tagamiseks peate alles hoidma kõik tõendid selle kohta, et Teie Mazda sõiduk on läbi teinud kõik nõuetekohased hooldused, mida kompetentne spetsialist, soovitatavalt volitatud Mazda esindus/teenindus, kinnitab digitaalses hooldusregistris.
  • Teie kohustuseks on viivituseta omal kulul parandada kõik värvkatte ja pinna korrosioonikahjustused ning kõik kaitsekihi kahjustused, mis on tekkinud ebaõigest ja/või hooletust hooldamisest või välistel põhjustel, mis on selgunud ülevaatuse käigus.
  • Kui leiate oma Mazda sõidukil värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustusi, peate sellest esimesel võimalusel teavitama volitatud Mazda teenindust.
 
6. GARANTIIGA KAETUD TÖÖD
Peate oma Mazda sõiduki koos käesolevaraamatu ja paigalduskuupäeva tõendi/ostukviitungiga viima mõne volitatud Mazda edasimüüja juurde või mõnda volitatud Mazda teenindusse (riikides või piirkondades, mis on loetletud punktis 1.) selle tavalisel tööajal. Kuigi garantiitöid teevad kõik volitatud Mazda teenindused, soovitab Mazda pöörduda sekke volitatud Mazda edasimüüja poole, kellelt Te oma Mazda sõiduki ostsite, kuna müüja on isiklikult huvitatud Teie aitamisest.
Küsimuste korral käesoleva garantii osas võtke ühendust volitatud teenindusega.
 
7. PIIRATUD KOHUSTUSED
Selle garantii puhul piirduvad Mazda kohustused üksnes materjali- või valmistusdefektidest tulenenud värvikahjustuste ja/või pinna korrosioonikahjustuste remondiga volitatud Mazda teeninduse poolt tolle tegutsemiskohas. Mazda ei ole kohustatud hüvitama ühtegi kulutust, mis on seotud sõiduki transportimisega teenindusse ega kompenseerima kahjusid, mis tulenevad sellest, et Mazda sõiduki kasutamine pole garantiiremondi ajal võimalik.
 
8. MUUD TINGIMUSED
KÕIKIDE MUUDE LISATUD GARANTIIDE KEHTIVUSAEG ON PIIRATUD  VASTAVALT SELLE GARANTII KEHTIVUSAJALE.
 
SEE GARANTII ON ANTUD  KÕIKIDE MUUDE ERIGARANTIIDE (VA. KÄESOLEVAS VÄLJAANDES ERALDI ESITATUD GARANTIID) ASEMEL Mazda , Mazda maaletooja või volitatud Mazda edasimüüja või teeninduse poolt, kes on Mazda sõiduki müüja. Ühelgi volitatud Mazda edasimüüjal ega teenindusel ega ühelgi nende agendil või töötajal pole volitusi seda garantiid pikendada ega laiendada. MAZDA EGA MAZDA MAALETOOJA EI OLE VASTUTAVÜHELGI JUHUSLIKU, ERAKORRALISE VÕI TEISESE KAHJUSTUSE EEST EGA ÜHEGI TEENUSE EEST MIDA POLE SIIN SELGESÕNALISELT MAINITUD.
 
SELLE GARANTII TINGIMUSED EI MÕJUTA UUE MAZDA OSTNUD ISIKUTE SEADUSTEGA TAGATUD ÕIGUSI. Need õigused on müügi sooritanud volitatud Mazda edasimüüja ja tehninguga seotud isiku vaheline asi.
 Teeninduse broneerimiskeskus

Ernst Konno

Ernst Konno

Kliendihaldur

Aja broneerimiseks teeninduses klikkige siia
või helistage 663 0633

BMW ja Mini teenindusaja broneerimiseks klikkige siia
või helistage 659 3740