Inchcape Motors Estonia OÜ

PIIRATUD GARANTII LÄBIROOSTETAMISE VASTU

Mazda garanteerib, et Teie uue Mazda sõiduki kereplekkidel va. kaubasõidukite koormaruum, ei ole materjali- või valmistusdefekte, mis põhjustaksid korrosioonist (seestpoolt väljapoole läbiroostetamist) tulenevat perforatsiooni, mis kuulub garantii alla järgnevalt toodud tingimustel. Volitatud Mazda teenindus kas parandab või asendab materjali- või valmistusdefektidest tulenenud õige kasutamise korral esinenud perforatsioonist kahjustatud kereplekid normaaljuhul tasuta.
 
1. GARANTII KEHTIVUS
See garantii kehtib Mazda sõidukitele, mis on registreeritud ja normaaljuhul kasutusel Albaanias, Andorras, Austrias, Belgias, Bosnia-Hertsegoviinas, Bulgaarias, Eestis, Fääri saartel, Gibraltaril, Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Iirimaa, Islandil, Itaalias, Kanaari saartel, Kreekas, Kreetal, Küprosel, Lätis, Leedus, Liechtensteinis, Luksemburgis, Makedoonias, Maltal, Moldovas, Monacos, Norras, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, San-Marinos, Serbia-Montenegros, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Suurbritannias, Šveitsis, Taanis, Tšehhis, Ukrainas, Ungaris, Valgevenes, Vatikanis või Venemaal.
 
Garantiiaja jooksul saab garantii üle kanda ka sõiduki järgnevatele omanikele.
 
2. GARANTIIAEG
Garantii kehtib järgnevalt nimetatud aja jooksul (sõltumata läbisõidust) alates kuupäevast, millal Mazda sõiduk omanikule üle anti või seda esmakordselt kasutati.
Mazda B seeria: 72 kuud (6 aastat). Muud mudelid 144 kuud (12 aastat)
 
3. SELLE GARANTII ALLA KUULUVAD MAZDA SÕIDUKID
Sõidu- ja kaubaautod
 
4. MIDA GARANTII EI KATA
  • Igasugune perforatsioon, kui see on tekkinud Mazda sõiduki korrosiooni tõttu, mille põhjuseks on olnud tööstuslik saaste, avarii, vigastus, kivitäkked, väärkasutamine või sõiduki ümberehitamine.
  • Igasugune perforatsioon, kui see on tekkinud Mazda sõiduki korrosiooni tõttu, mille tüüpiliseks põhjuseks on liiv, sool, rahe, kivid ja muud vääramatud jõud.
  • Igasugune perforatsioon, kui see on tekkinud Mazda sõiduki korrosiooni tõttu, mille põhjuseks ei ole olnud materjali- või valmistusdefektid, vaid see, et Mazda sõidukit ei ole hooldatud vastavalt antud garantii punktis 5 ja Mazda sõidukiga kaasnevas Omaniku käsiraamatus kirjeldatud protseduuridele.
  • Igasugune perforatsioon, mis on tekkinud korrosiooni tõttu Mazda sõiduki osa(de)l, mille puhul pole tegu autokere plekkidega. Vastavalt käesolevale garantiile ei kuulu kereplekkide hulka ükski Mazda sõiduki väljalaskesüsteemi komponent.
  • Igasugune perforatsioon, mis on tekkinud korrosiooni tõttu Mazda sõiduki osa(de)l, mida on remonditud Mazda keretööde juhendis toodud Mazda tehnilistele nõuetele mittevastavalt ja/või kasutamata selleks Mazda originaalosi ja/või kui remondi sooritajaks ei olnud volitatud Mazda edasimüüja või teenindus või volitatud Mazda teeninduse poolt kontrollitav töökoda, va. juhul, kui suudate tõendada, et see remont ei olnud vigastuse või korrosiooni põhjuseks.
 
5. TEIE KOHUSTUSED
  • Teie kohustuseks on hoolitseda oma Mazda sõiduki eest vastavalt Omaniku käsiraamatu osas VÄLISPINNA HOOLDUS antud juhistele
  • Teie kohustuseks on lasta 12-kuuliste intervallidega graafikujärgse hoolduse osana läbi viia kere ülevaatus kompetentse spetsialisti poolt, soovitatavalt volitatud Mazda teeninduse poolt.
  • Garantii kehtivuse tagamiseks peate alles hoidma kõik tõendid selle kohta, et Teie Mazda sõiduk on läbi teinud kõik nõuetekohased hooldused, mida kompetentne spetsialist, soovitatavalt volitatud Mazda esindus/teenindus, kinnitab digitaalses hooldusregistris.
  • Teie kohustuseks on viivituseta omal kulul parandada kõik värvkatte ja pinna korrosioonikahjustused ning kõik kaitsekihi kahjustused, mis on tekkinud ebaõigest ja/või hooletust hooldamisest või välistel põhjustel, mis on selgunud ülevaatuse käigus.
  • Kui leiate oma Mazda sõidukil värvkatte ja/või pinna korrosioonikahjustusi, peate sellest esimesel võimalusel teavitama volitatud Mazda teenindust.
 
6. GARANTIIGA KAETUD TÖÖD
Peate oma Mazda sõiduki koos käesolevaraamatu ja paigalduskuupäeva tõendi/ostukviitungiga viima mõne volitatud Mazda edasimüüja juurde või mõnda volitatud Mazda teenindusse (riikides või piirkondades, mis on loetletud punktis 1.) selle tavalisel tööajal. Kuigi garantiitöid teevad kõik volitatud Mazda teenindused, soovitab Mazda pöörduda sekke volitatud Mazda edasimüüja poole, kellelt Te oma Mazda sõiduki ostsite, kuna müüja on isiklikult huvitatud Teie aitamisest.
Küsimuste korral käesoleva garantii osas võtke ühendust volitatud teenindusega.
 
7. PIIRATUD KOHUSTUSED
Selle garantii puhul piirduvad Mazda kohustused üksnes materjali- või valmistusdefektidest tulenenud värvikahjustuste ja/või pinna korrosioonikahjustuste remondiga volitatud Mazda teeninduse poolt tolle tegutsemiskohas. Mazda ei ole kohustatud hüvitama ühtegi kulutust, mis on seotud sõiduki transportimisega teenindusse ega kompenseerima kahjusid, mis tulenevad sellest, et Mazda sõiduki kasutamine pole garantiiremondi ajal võimalik.
 
8. MUUD TINGIMUSED
KÕIKIDE MUUDE LISATUD GARANTIIDE KEHTIVUSAEG ON PIIRATUD  VASTAVALT SELLE GARANTII KEHTIVUSAJALE.
 
SEE GARANTII ON ANTUD  KÕIKIDE MUUDE ERIGARANTIIDE (VA. KÄESOLEVAS VÄLJAANDES ERALDI ESITATUD GARANTIID) ASEMEL Mazda , Mazda maaletooja või volitatud Mazda edasimüüja või teeninduse poolt, kes on Mazda sõiduki müüja. Ühelgi volitatud Mazda edasimüüjal ega teenindusel ega ühelgi nende agendil või töötajal pole volitusi seda garantiid pikendada ega laiendada. MAZDA EGA MAZDA MAALETOOJA EI OLE VASTUTAVÜHELGI JUHUSLIKU, ERAKORRALISE VÕI TEISESE KAHJUSTUSE EEST EGA ÜHEGI TEENUSE EEST MIDA POLE SIIN SELGESÕNALISELT MAINITUD.
 
SELLE GARANTII TINGIMUSED EI MÕJUTA UUE MAZDA OSTNUD ISIKUTE SEADUSTEGA TAGATUD ÕIGUSI. Need õigused on müügi sooritanud volitatud Mazda edasimüüja ja tehninguga seotud isiku vaheline asi.
 Teeninduse broneerimiskeskus

Ernst Konno

Ernst Konno

Kliendihaldur

Aja broneerimiseks teeninduses klikkige siia
või helistage 663 0633

BMW ja Mini teenindusaja broneerimiseks klikkige siia
või helistage 659 3740